Sponzorstva

Sponzorstva u 2015:

1. Sponzor Fudbalskog kluba "Horizont" Turnovo;
2. Sponzor košarkaškog kluba MZT Skopje;
3. Sponzor Makedonskog košarkaškog saveza (MKF Sport Skoplje);
4. Sponzor "Vertigo Net" Skopje, paraglajderi;
5. Sponzor Košarkaškog kluba "Vodno Sans" Skopje;
6. Sponzor je TRD RTV "Orbis" Bitola dva dečija muzička festivala u 2014. Megabitkids. i Megabit tins u 2015.;
7. Sponzor AIESEC udruženja na planirano pet seminara na "karijernog vođenja" u 2014. i 2015. godine;
8. Pokrovitelj Privredne komore Makedonije;
9. Sponzor RC "Vardar" AD;
10. Pokrovitelj Prvog kongresa Udruženja fizioterapeuta na Republike Makedonije, 26. do 29. marta 2015.;