Politika društvene odgovornosti

Korporativna društvena odgovornost predstavlja sastavni deo poslovanja Vitaminke, jer je integrisana u njeno svakodnevno poslovanje i planove za budućnost. Politika društvene odgovornosti se vidi u svim sferama delovanja kompanije. To je duboko urezano u korporativnu organizacionu strukturu tokom godina.

Vitaminka postoji i uspešno posluje šest decenija. Svaka godina predstavlja izazov za veće uspehe, poboljšanje radnih procesa, uslovaza rad zaposlenih, a da pritom ne zaboravljamo životnu sredinu i društvo kome pripadamo.

Osnovne oblasti u kojima se koncentrišu aktivnosti su:

  • Кvalitetni odnosi sa potrošačima i snabdevačima;

  • Bezbednost i zaštita na radu;

  • Zaštita životne sredine i

  • Interesi zaposlenih i akcionara.

 

Potrošači i snabdevači

Naše potrošače snabdevamo sa kvalitetnim, visoko razvijenim i testiranim proizvodima koji ispunjavaju sve svetske standard. Postojano istražujemo tržišta i potrebe potrošača, trudimo se da idemo uz korak sa njihovim željama i ukusima. Komuniciramo sa snabdevačima sa ciljem da učvrstimo odnose sa njima i poboljšamo svaki segment poslovanja.

 

Оdnosi sa zaposlenima

Zaposleni predstavljaju glavni resurs za rad Vitaminke. Znamo da obučeni radnici i njihova kompetentnost nose glavne rezultate kompanije. Rodna, etnička i starosna struktura zaposlenih u Vitaminci ukazuje na to da kompanija ne pravi diskriminaciju nip o jednom osnovu. Mi motivišemo, edukujemo i obučavamo naše zaposlene, brinemo o njihovom zdravlju i bezbednosti na random mestu. Preuzimamo i druge aktivnosti za zaposlene:

  • Оtpremnina pri odlasku u penziju;

  • Nagrade za postignute rezultate;

  • Novčana pomoć u slučaju smrti najbližih;

  • Sanitarni i zdravstveni pregledi;

  • Novogodišnja zajednička večera;

  • Čestitanje rožendana zaposlenih rožendanskom čestitkom;

  • Izbor radnika meseca;

  • Novogodišnji pokloni;

  • Obuke i edukacija;

Temeljno poboljšavamo uslove za rad. Brinemo o očuvanju Brenda Vitaminka koji asocira na kvalitet i dostupnu cenu.

Zajednica

Sa godinama Vitaminka finansijski pomaže mnogo sportskih klubova, škola, crkava, manastira, bolnica, fakulteta i drugih pravnih i fizičkih lica, posebno onih kojima je potrebna finansijska pomoć.

Vitaminka pomaže makedonski sport, posebno rukomet, košarku, fudbal i automobilizam

Vitaminka stipendira student Tehnološko metalurškog fakulteta u Skoplju, koji redovno dobijaju mesečni novčani iznos za troškove života i školovanaj.

Vitaminka aktivno podržava kulturu, finansijski pomažući održavanje mnogih manifestacija, koncerata, likovnih kolonija i sl.

Negovanje ozbiljnog pristupa životnoj sredini je od posebne važnosti za Vitaminku. Brinemo o životnoj sredini, upravljamo otpadom od pakovanja proizvoda. Vitaminka je jedan od osnivača Pakomak doo, Skoplje i korisnik oznake "Green Dot". Svi aspekti povezani sa životnom sredinom se kontrolišu redovno.

Аkcionari

Naša politika rada se zasniva na etičnosti, transparentnosti i tačnosti informisanja. Redovno komuniciramo sa akcionarima is a javnošću informišući ih istinito i nepristrasno. Vitaminka brine o povećanju vrednosti akcija i redovnu isplatu dividend a preko dobro biznis planiranja, porasta tržišnog udela, pravilno investiranje, istraživanje i kontrola kvaliteta i rast profita.

Kao kompanija koja šest decenija posluje na ovim prostorima, i ambiciozno grabi ka svetskim tržištima Vitaminka je spremna na kontinuiran razvoj, ispunjavanje misije i vizije na najprofesionalniji način.